V Závažnej Porube sa v nedeľu 17.10.2021 stretlo 58 bežcov na kolieskových lyžiach na pretekoch O putovný pohár Chata Opalisko. Súťažilo sa v súpaži do kopca na trati dlhej 4,2 kilometra s prevýšením 144 metrov.
 
V hlavnej mužskej kategórii zvíťazil Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry s časom 12:49,9. Druhý skončil český pretekár Luděk Šeller (13:07,4) a tretí Andrej Renda z KBL Jasná LM (14:12,8). Ženské preteky vyhrala Barbora Klementová z Klubu lyžiarov Nováky s časom (18:05,0).
 
Výsledková listina

Video

 

Propozície

BK Opalisko a Zväz slovenského lyžovania Vás pozýva na 2. kolo pretekov v behu na kolieskových lyžiach. Preteká sa v súpaži na tratiach dlhých 1 km, 3,2 km a 4,2 km.

Usporiadateľ

Bežecký klub OPALISKO Závažná Poruba
Sídlo / bydlisko:  Nová 376/94, 03202 Závažná poruba
Email: bkopalisko@gmail.com                   Web: www.bkopalisko.sk
Informácie:        Ivan Bukas          0910769328

Predseda organizačného výboru:            Ján Mlynček
Riaditeľ pretekov (JURY):                           Ivan Bukas
Veliteľ trate (JURY):                                      Milan Niňaj
Technický delegát ZSL (JURY):                  Matúš Jančík
Veliteľ kontrol:                                               Bohuš Valent
Sekretár pretekov:                                        Katarína Piatková
Hlavný rozhodca:                                            Peter Lešťan
Zdravotné zabezpečenie:                           Horská záchranná služba

Miesto a dátum

17.10.2021 (nedeľa), Závažná Poruba

8:00 – 9:00          Prezentácia v kancelárii pretekov a oficiálny tréning na trati bez obmedzenia cestnej premávky
9:10                       Porada vedúcich družstiev, žrebovanie lyží a preberanie štartových čísel
9:30                       Štart 1 km žiackych kategórií  – hromadný                                          (upresnenie po skončení registrácie)
10:00                     Štart 3,2 km ml. dorasteneckých kategórii  – int. štart                   
(upresnenie po skončení registrácie)
10:45                     Žrebovanie lyží a preberanie štartových čísel
11:15                     Štart 4,2 km st. dor., dospelých kategórií a kategórie OPEN       (upresnenie po skončení registrácie)
12:00                     Vyhlásenie výsledkov

Kancelária pretekov

V Závažnej Porube – Chata Opalisko https://goo.gl/maps/PXMCiiAc5uPgSpGE8

Účasť a kategórie

 • Člen ZSL s platným členstvom
 • Verejnosť bez obmedzenia
 • Kategórie:
  • žiaci (2008 a mladší) – 1 km
  • žiačky (2008 a mladšie) – 1 km
  • mladší dorastenci (2006 – 2007) – 3,2 km
  • mladšie dorastenky (2006 – 2007)  – 3,2 km
  • starší dorastenci (2004 – 2005) – 4,2 km
  • staršie dorastenky (2004 – 2005) – 4,2 km
  • muži – juniori (2003 a starší) – 4,2 km
  • ženy – juniorky (2003 a staršie) – 4,2 km
  • muži OPEN (2003 a starší) – 4,2 km
  • ženy OPEN (2003 a staršie) – 4,2 km

Trať, disciplína, poradie a spôsob štartu

 • Preteká sa v behu na kolieskových lyžiach na tratiach podľa kategórie
 • Spôsob behu klasická technika – povolená je iba súpaž na lyžiach pre voľný spôsob (dodá usporiadateľ)
 • Povolené sú palice pre klasickú techniku (Pravidlo ICR 396.10.1) – dĺžka palíc 83% z výšky pretekára + 2cm.
 • Pretekári musia mať ochrannú prilbu a športové okuliare
 • Spôsob štartu – intervalový štart s intervalom 30 sekúnd, poradie na štarte bude žrebované.
 • Kategória OPEN preteká na vlastných lyžiach. Povolené sú čierne kolieska rýchlosť 2, pretekár s rýchlejšími kolieskami nebude klasifikovaný
 • Mapy tratí na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/opalisko2021/preteky/1234

Prihlášky

Prezentácia a porada vedúcich družstiev

 • Prezentácia bude 17.10.2021 (nedeľa) od 8:00 do 9:00 v kancelárii pretekov (Chata Opalisko)
 • Porada vedúcich družstiev bude v nedeľu 17.10. o 9:10 v kancelárii pretekov (Chata Opalisko).
  Na poradu vedúcich družstiev je potrebné delegovať zástupcu každého zúčastneného klubu.

Štartovné

 • 5 € za pretekára s platným členstvom ZSL
 • 10 € za pretekára bez členstva v ZSL (pre verejné preteky)
 • splatné pri prezentácii v hotovosti

Vyhlasovanie víťazov

Do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára pri Chate Opalisko.
Prví traja pretekári obdržia poháre, diplomy a vecné alebo peňažné odmeny.

Doprava a ubytovanie

Organizátor nezabezpečuje účastníkom dopravu ani ubytovanie. Doprava automobilov bude obmedzená počas trvania pretekov. Informácie o pohybe účastníkov a sprievodných vozidiel budú poskytnuté na porade vedúcich družstiev.

Mimoriadne opatrenia týkajúce sa prevencie pred ochorením COVID-19

Prioritou organizátora je zdravie a bezpečnosť účastníkov. Z dôvodu COVID-19 je preto vhodné dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 • Pri prezentácii a preberaní štartovných čísiel a lyží mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Využívať dezinfekciu rúk a zvýšiť hygienu.
 • Pred a po absolvovaní pretekov dodržiavať vzájomné rozostupy min. 2 metre.
 • Informovať organizátora o zistených príznakoch Covid-19 u športovcov alebo členov realizačných tímov.
 • Dodržiavať platné nariadenia ÚVZ SR v čase konania pretekov (režim pretekov bude oznámený v týždni pred podujatím)

Rôzne

Podujatie je organizované na základe poverenia ZSL.

Každý účastník má zabezpečené občerstvenie a stravu v Chate Opalisko.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.