Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba

BEH OKOLO POLUDNICE
Propozície

Organizátor: Bežecký klub OPALISKO, Obec Závažná Poruba

Miesto konania: Lyžiarsky bežecký areál Závažná Poruba – Staré ihrisko

Termín: 26. september 2021 (nedeľa)

Informácie: www.okolopoludnice.sk, Email: okolopoludnice@gmail.com

Čas štartu:

• 09:30 – hromadný štart hlavnej kategórie OKOLO POLUDNICE – 17,67 km
• 09:45 – hromadný štart kategórií dorastenci, muži a ženy – 7 km
• 09:50 – detské kategórie (deti A, deti B, deti C)
• 10:30 – 10:50 – dorastenky, žiaci 1 – 3 km – po kategóriách podľa rozpisu

Disciplína: Cezpoľný beh

Prezentácia:

Pretekári a pretekárky sú povinní na prezentáciu priniesť podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktorý bude doručený pred pretekmi. Počas prezentácie pretekári obdržia štartovné číslo.

  • Hlavná kategória Okolo Poludnice a 7 km trať: v priestore štartu od 07:30 do 09:00 hodiny, registrácia nových na mieste do 8:30 hodiny
  • Deti A-C: pred štartom na štartovej čiare o 9:50 hod.
  • Žiaci a dorast: v priestore štartu do 9:30 hod.

Účasť: Pretekári a pretekárky riadne prihlásení podľa týchto propozícií.

Platba štartovného: Štartovné bude hradené bezhotovostne po registrácii alebo v hotovosti pri prezentácii.

Registrácia:
• online na web stránke www.okolopoludnice.sk, v časti „registrácia“ alebo na pretekaj.sk do 22.09.2021 do 20:00 hodiny (streda)
• na mieste – v deň pretekov do 8:30 hod.

Výklad trate „Okolo Poludnice“ : o 09:20 riaditeľom preteku

Ubytovanie, Doprava: usporiadateľ nezabezpečuje

Lekárska služba: Nemocnica L. Mikuláš a Horská služba

Štartovné čísla: Budú vydané pri prezentácii

Rôzne: Účastníci a pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Za lekársku prehliadku pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia. Organizátor nezabezpečuje poistenie pre prípad úrazu počas preteku, toto si zabezpečuje každý pretekár sám.

Vyhlásenie výsledkov: Uskutoční sa do 30 minút po dobehu posledného pretekára

Riaditeľ preteku: Milan Niňaj

BEH OKOLO POLUDNICE
hlavná trať 16,67 km

VEKOVÁ HRANICA:
Ženy E bez obmedzenia veku
Muži A do 39 rokov (ročníky narodenia : od roku 1982 do roku 2001)
Muži B do 40 – 49 rokov (ročníky narodenia : narodení do roku 1981)

ŠTARTOVNÉ:
Štartovné 15,- EUR pri registrácii online a 20,- EUR pri registrácii na mieste
Štartovací balíček: čelenka, musli tyčinka, 0,5l minerálka
Občerstvenie : na trati iontový nápoj a v cieli : guláš, kofola/pivo

Hromadný štart o 09:30 hodine (výklad trate o 9:20 hodine riaditeľom preteku)

O TRATI:
Dĺžka trate : 17,67 km
Prevýšenie trate: 877,4 m
Štart a cieľ: 654 m.n.m.
Najvyšší bod: 1 227 m.n.m. (pod Kúpeľom)
Občerstvovacia stanica: lokalita „za Vrátami“

TRAŤOVÝ REKORD 17,67 km:
01:19:59 – Pavol Orolín
01:45:38 – Kucháriková Michaela

TRASA:
bežecký areál Závažná Poruba – bežecké trate – Iľanovo chata Nezábudka
žltá turistická značka : Iľanovská dolina – za Vrátami – sedlo Kúpeľ
modrá turistická značka : sedlo kúpeľ – pod Kúpeľ
zelená turistická značka : pod Kúpeľ – sedlo Rakytovica
žltá turistická značka : sedlo Rakytovica – zotavovňa Jaslovské Bohunice – bežecký areál Závažná Poruba

Ceny: Prví traja pretekári z každej kategórie získajú finančné odmeny v hodnote 50 € / 30 € / 20 € a vecné ceny.

Vrcholová prémia: Prví traja pretekári v absolútnom poradí mužov a žien, ktorí najrýchlejšie prekonajú najvyšší bod 17,67 km trate – Sedlo Kúpeľ 1255m.n.m. a absolvujú celú trať  získajú finančnú odmenu 50/30/20 €.  

Traťový rekord: Za prekonanie traťového rekordu na 17,67 km trati bude udelená finančná odmena 100 €

BEH OKOLO POLUDNICE
trať 7 km

ŽENY A MUŽI 7 km

štartovné 10,- EUR pri registrácii online a 15,- EUR pri registrácii na mieste
Štartovací balíček: 0,5l minerálka,
Občerstvenie v cieli: guláš, kofola/pivo

Ženy A do 34 rokov (narodené v roku 1987 -2001) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy B 35 – 49 rokov (narodené v roku 1972 – 1986) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy C 50 – 59 rokov (narodené v roku 1962 – 1971) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy D 60+ rokov (narodené do roku 1961) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži „hobby“ 49 a mladší (narodení v roku 1972 – 2001) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži C 50 – 59 rokov (narodení v roku 1962 – 1971) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži D 60 – 69 rokov (narodení v roku 1952 – 1961) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži D 70+ rokov (narodení do roku 1951) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine

TRAŤOVÝ REKORD 7 km
25:02 – Renda Andrej
28:59 – Paulínyová Katarína

Ceny: Prví traja pretekári z každej kategórie získajú finančné odmeny alebo vecné ceny.

Traťový rekord: Za prekonanie traťového rekordu na 7 km trati bude udelená finančná odmena 50 €

BEH OKOLO POLUDNICE
Juniori, Dorast a žiaci

DETI
štartovné 0,- EUR / občerstvenie v cieli : sladkosť, džús
štart o 9:50 hodine
Deti A (narodené v roku 2016 a nižšie) – dĺžka trate 100 m
Deti B (narodené v rokoch 2014 – 2015) – dĺžka trate 300 m
Deti C (narodené v rokoch 2013 – 2012) – dĺžka trate 500 m

ŽIACI
štartovné 2,- EUR / občerstvenie v cieli: párky, kofola
Najmladšie žiačky (narodené v roku 2010 – 2011) – dĺžka trate 1 km, štart o 10:50 hodine
Najmladší žiaci (narodení v roku 2010 – 2011) – dĺžka trate 1 km, štart o 10:50 hodine
Mladšie žiačky (narodené v roku 2008 – 2009) – dĺžka trate 1,5 km, štart o 10:40 hodine
Mladší žiaci (narodení v roku 2008 – 2009) – dĺžka trate 2 km, štart o 10:40 hodine
Staršie žiačky (narodené v roku 2006 – 2007) – dĺžka trate 2 km, štart o 10:35 hodine
Starší žiaci (narodení v roku 2006 – 2007) – dĺžka trate 3 km, štart o 10:35 hodine

DORAST
štartovné 3,- EUR pri registrácii online a 5,- EUR pri registrácii na mieste / občerstvenie v cieli: guláš, kofola
Dorastenky (narodené v roku 2004 – 2005) – dĺžka trate 3 km, štart o 10:30 hodine
Dorastenci (narodení v roku 2004 – 2005) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine

JUNIORI
štartovné 7,- EUR pri registrácii online a 10,- EUR pri registrácii na mieste / občerstvenie v cieli: guláš, kofola/pivo
Juniorky (narodené v roku 2002 – 2003) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Juniori (narodení v roku 2002 – 2003) – dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine